Som jueus de Catalunya, ciutadans espanyols, respectuosos de les Institucions i les Lleis que ens protegeixen al nostre país, Espanya, i que garanteixen que desenvolupem la nostra vida com a jueus en Pau i Seguretat.

Alguns som descendents dels quals mai van renunciar a la seva ancestral identitat sefardí (espanyola); uns altres som ashkenazíes i molts formem famílies que barregen ambdues grans branques del judaisme. També formem part els que es van quedar a Espanya i avui tornen al poble jueu o els que decideixen ser-ho per convicció. I comptem amb molts amics que, sense ser jueus, simpatitzen amb nosaltres i ens recolzen.

Uns som més practicants, uns altres menys. Pertanyem a comunitats ortodoxes, conservadores i reformistes, o sense estar afiliats a elles, ens uneix la forta identitat jueva, el nostre afecte per Catalunya i Espanya, nostra profund vincle amb Israel i la nostra lleialtat al Regne d’Espanya i la seva Monarquia Constitucional.

Des que fa un segle els jueus vam tornar a Espanya i a Barcelona, hem passat vicissituds i alegries i també hem contribuït a edificar la nostra concòrdia democràtica i el nostre sistema de drets, llibertats i garanties. Aquí està la nostra llar.

Creiem que la majoria dels jueus de Catalunya, comparteixen els nostres valors, com succeeix amb la majoria dels ciutadans catalans. Creiem que separar un país és trencar una família. I sentim una profunda proximitat amb la resta dels jueus d’Espanya, les Comunitats que els representen i la unió amb els inquebrantables llaços històrics, afectius i culturals que formen part del llegat de Sefarad i del judaisme.

Malgrat qualsevol pressió, ningú pot obligar-nos a decidir entre les nostres lleialtats compartides: ni entre Espanya i Israel, ni entre Espanya i Catalunya. Els jueus vivim des de fa mil•lennis, amb identitats polièdriques i rebutgem que ens les miniaturitzin, doncs no només no són incompatibles ni conflictives, sinó que ens defineixen i enriqueixen.

Sabem que hi ha minories “sorolloses” que pretenen parlar pels “jueus de Catalunya”; gens més lluny de la realitat: ningú pot parlar en nom de tots. Els que de vegades poden tenir més ressonància, no són necessàriament els que millor representen a la majoria.

D’altra banda, ens consta plenament que l’Estat Jueu és un fidel aliat d’Espanya i rebutgem enèrgicament intoxicacions malintencionades de qui vulgui associar-ho amb qualsevol postura que vulneri Dret Internacional. És sens dubte evident que Israel respecta la solidesa constitucional d’Espanya, alhora que afavoreix i promou l’estabilitat a Europa i el Mediterrani.

Els jueus catalans pro-Israel rebutgem contundentment qualsevol equiparació entre el sionisme, l’aspiració mil•lenària d’un poble per tornar a la seva terra ancestral, tornant de la diàspora i refundant el seu Estat, amb el nacionalisme separatista català. Respectem les ideologies i sentiments catalanistes, però ens desagrada profundament que es construeixin equivalències amb fal•làcies.

És vital recordar que el naixement de l’Estat d’Israel va ser aprovat per les Nacions Unides, amb el consens de les grans potències i una majoria qualificada de països que van il•luminar la creació d’una llar nacional jueva que posés fi a una dominació colonial britànica. Israel no es va fundar sobre la base d’enfrontar a jueus contra jueus, sinó per un sentiment i acord unànim, sense exclusions.

Com a jueus, ens dol i preocupa veure en aquesta terra conductes antidemocràtiques que, no només atempten contra l’Estat de Dret i vulneren la Constitució, sinó que a més, menyspreen i fustiguen al dissident, amb un posat excloent.

Catalunya forma legalment part integral d’Espanya i els seus ciutadans gaudeixen de plens drets i deures. Els jueus de Catalunya hem de respectar el marc jurídic de la Constitució Espanyola i l’Estatut de Catalunya. Ningú pot decidir el destí d’una part d’Espanya sense comptar amb la resta, ni actuar amb impunitat contra les normes que regulen la nostra convivència.

Sabem que, en respectar la Carta Magna del nostre país, honrem fidelment les lleis i les tradicion jueves que ens obliguen a procedir d’acord a les normes i l’autoritat legítima de la Nació. Som fidels al nostre llegat i agraïts amb el país al que retornem, la terra que va acollir als nostres avantpassats i en la qual vivim i que ens ha permès prosperar.

La Història ens ensenya que els extremismes, els processos guerracivilistes, l’anarquia, la disbauxa i el desgovern solen acabar tenint als jueus com a víctimes propiciatòries. Avui, el secessionisme té rellevantment en les seves files a grups que uneixen a aquesta falta de moderació i respecto ideologies clarament antisemites, encobertes de postures anti-Israel.

En aquests moments de angunia, oferim una referència als jueus a Catalunya que comparteixen els nostres sentiments, però als quals no se’ls han ofert canals d’expressió i, al mateix temps, exposem a l’opinió pública catalana, de tota Espanya i del món, la veu real de la majoria dels jueus que viuen aquí: jueus que són, simultàniament i sense conflicte, bons catalans i lleials espanyols.